Responsive image

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาครู หัวข้อ TPCK


**คำชี้แจง

       ประกาศเรื่องการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาครู หัวข้อ tpck เป็นการดูจากคลิปความรู้ที่วิทยากรอัดไว้ให้ความยาวประมาณ 30 นาที ดูระหว่างวันที่ 15-26 ก.พ.64 ดูตามอัธยาศัยโดยสามารถดูได้ในเวลาว่างซึ้งไม่กระทบเวลาเรียนและเวลาสอบ ท้ายคลิป มีการสั่งงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน โดยแบ่งตามสาขาที่ท่านอยู่ เช่น ปฐมวัยกลุ่ม 1 มี 30 คน ก็เป็นเป็น 6 คน 5 กลุ่ม มีงานกลุ่มละ 1 แผ่นกระดาษ a4 ออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการจากสิ่งที่เรียนรู้จาดคลิป ส่งห้องศูนย์ฝึกเป็นกลุ่มเป็น รวบรวมโดยหัวหน้าห้อง ส่งได้ถึงวันศุกร์ที่ 26 กพ 2564Copyright © 2018 - 2021 SMOEDU LPRU | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ออกแบบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | Web Developer SMOEDU 62

ผู้ใช้งานในขณะนี้

ทดสอบระบบเว็บไซต์โดย

whynopadlock